Forskellen på brand identitet og visuel identitet

af | 4 aug, 2021

Verden er fuld af brands. Lige fra det tøj, du går i, til den bil du kører i, og det er praktisk talt umuligt at undgå brands i din hverdag. I denne artikel vil vi undersøge, hvad forskellen på brand identitet og visuel identitet er, og se på hvordan de adskiller sig fra hinanden, men også hvordan de hænger sammen.

Brand identitet vs. Visuel identitet

Brand identitet er den måde, hvorpå en virksomhed kommunikerer sit brand til offentligheden. Den omfatter, hvorfor virksomheden eksisterer, hvad dens formål er, og hvilket værdisæt den har. Sagt på en anden måde, så handler brand identitet om hvad den er, siger og gør. Visuel identitet handler derimod om, hvordan brandet ser ud, og mindre om hvad det siger eller gør. Dette omfatter eksempelvis farvetemaer, skrifttyper og logodesign samt visuelle elementer som fotos, grafiske elementer samt illustrationer, i tryksager eller præsentationer.

Disse to typer identiteter hænger dog sammen, da den visuelle identitet bruges til at understøtte og forstærke brand identiteten. Det kan vise sig i f.eks. farvetemaer. Hvis virksomheden brander sig på at være klimabevidste og bæredygtige, er det sandsynligt at den har valgt et farvetema der har fokus på grønne nuancer. Dette kommer til udtryk i eksempelvis logoer, hjemmesidedesign, kontoer på sociale medier, samt billeder og videoer. Den visuelle identitet kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med brand identiteten, som er fundamentet for virksomhedens samlede identitet.

Hvorfor er identitet så vigtigt?

En virksomheds identitet, kan ses på samme måde som en persons identitet. Det er et sammenkog af personlighed, karakter, værdier, holdninger og endda udseende. Alle disse faktorer til sammen, danner et billede af hvem virksomheden er, og hvad den står for. Det er vigtigt, fordi det er med til at skabe et rygte/omdømme, der herefter er med til at give en kunde mulighed for at vurdere om en virksomhed er troværdig eller ej.

Vigtigst af alt, så er brand- og visuel identitet med til at skabe genkendelighed, uanset i hvilken sammenhæng kunden møder virksomheden. Om kunderne støder på brandet online, eller i virkeligheden, så kan de med det samme tyde, hvem budskabet kommer fra. Det giver også kunderne en tydelig forståelse af, hvem virksomheden er og hvad den står for. Dette er med til at forstærke kundernes indtryk, og skabe tillid og loyalitet.

Hvad består en brand identitet af?

En virksomheds brand identitet består af forskellige faktorer, der til sammen er med til at kommunikere til kunderne, hvad virksomheden er sat i verden for, hvad den ønsker at opnå, og hvordan den kan løse kundernes problemer. For at skabe denne identitet, er det nødvendigt for virksomheden at, først og fremmest formulere dens vision, mission og værdisæt. Hvilket problem løser virksomheden? Hvad vil den opnå? Og hvad står den for? Det handler om at skille sig ud fra flokken og skabe en brand identitet, som kunderne identificerer sig med og ønsker at investere i.

Et andet aspekt af en virksomheds brand identitet, er virksomhedens ”tone of voice”. Man kan se på det på følgende måde: Hvis virksomhedens brand var en person, hvordan ville vedkommende så kommunikere? Brandets ”tone of voice” skal hænge sammen med resten af brandets identitet. Hvis man f.eks. driver en bedemandsforretning, så er det vigtigt at ens kommunikation foregår i en respektfuld og seriøs tone, da men beskæftiger sig med mennesker der gennemgår en sorgproces. Det nytter ikke noget at man kommunikere i en flabet og frisk tone, da det med stor sandsynlighed ville støde de fleste i den situation. 

Læs mere om hvad der er vigtigt i din virksomheds branding her.

Hvad består en visuel identitet af?

En virksomheds visuelle identitet, består af, som navnet antyder, alt det visuelle omkring brandet.
Det er alt lige fra logo, til farvetema, skrifttyper, taglines/slogans, og grafiske elementer. For at udvikle en unik visuel identitet, er man nødt til at, først og fremmest analysere sin virksomheds udgangspunkt, samt dens målgruppe, konkurrenter og marked. Herefter går man videre til at udvikle et relevant logo, farvetema, skrifttype, samt tagline eller slogan.

Når man har disse faktorer på plads, kan man med stor fordel lave en designmanual, der giver et overblik over den visuelle identitet, og hvordan den arbejder sammen med virksomhedens brand identitet. Dette er en stor fordel, hvis man f.eks. arbejder sammen med et eller flere marketingbureauer, i og med at det med samme giver bureauet en idé om, hvem virksomheden er og hvordan den gerne vil fremstå. En designmanual behøver ikke være særlig omfattende, så længe den er klar og tydelig i hvad den indeholder.

Opsummering

For at sikre en stærk brand identitet, er det nødvendigt med en stærk visuel identitet. Selvom det er to forskellige ting, så hænger de unægtelig sammen, og er med til at understøtte hinanden og skabe den samlede identitet. Hvis dette emne er nyt for dig, så kan det måske lyde lidt mærkeligt, men du kan se på samme måde som en skål havregryn. Man kan godt spise havregrynene for sig selv, men de bliver endnu bedre med mælk.

Hvis du er interesseret i at få hjælp til at udvikle enten din brand identitet, eller din visuelle identitet, så er du velkommen til at kontakte os, for at høre hvilke muligheder vi har for at hjælpe dig godt på vej.

Skriv en kommentar
Send os en besked